Color Swatch Utility - Phần mềm so sánh màu của trang in

OKI Color Swatch Utility - Phần mềm so sánh màu của trang in với màu trên màn hình máy tính, một tiện ích khá hay được tích hợp trong các dòng máy in màu OKI.

Giới thiệu về OKI Swatch Utility của OKI

Tiện ích Swatch Color của Oki được sử dụng để phù hợp với thiết bị phù hợp với màu đã in với màu mục tiêu của người dùng.

Có hai mẫu màu mẫu có thể được in bằng trình điều khiển PCL của Oki. 2 mô hình khác nhau về số lượng gạch màu được chứa trong chúng. Các mẫu 3 trang (và 12 trang) này có thể được lựa chọn bằng cách nhấn nút "nút màu" nằm trong tab màu "" của trình điều khiển PCL.

Sau khi nút Swatch Color đã được nhấn, người dùng sẽ được lựa chọn lựa chọn một tập tin swatch Color 3 trang (hoặc 12 trang). Nếu người dùng chọn một tập tin mẫu màu 3 trang thì góc trên cùng bên trái của trang đầu tiên sẽ giống như trong sơ đồ 1 (bên dưới).

Image

Sơ đồ 1: Phía trên góc trái của tập tin swatch ba màu trang.

Cần lưu ý rằng tập tin mẫu màu 3 trang sẽ chứa tổng cộng 168 màu. 8 ô trong sơ đồ 1 (ở trên) đã được hiển thị để sử dụng trong ví dụ làm việc sau này. Tập tin mẫu màu 12 trang sẽ có tổng cộng 672 màu.

Như trong sơ đồ 1, mỗi ngói màu có một giá trị RGB gắn liền được viết dưới nó. Những ngói màu này là một biểu diễn phụ thuộc vào thiết bị của các giá trị RGB được liệt kê.

Ví dụ khách hàng: Tôi có thể in chính xác màu của logo công ty trên danh thiếp của mình không? Tôi có một bộ màu sắc mục tiêu mà tôi muốn màu sắc phù hợp bằng cách sử dụng máy in mạng màu Oki của tôi. Ngoài ra, logo của công ty đã được tạo ra trong MS Word và có thể được chỉnh sửa. Logo công ty của tôi như dưới đây.COLOR SWATCH UTILITY | Muc in Hoang Nhi

Giải pháp: Sử dụng Công cụ Kiểm tra Màu sắc cho màu phù hợp với thiết bị phù hợp với màu đã in với màu sắc mục tiêu của logo công ty.

Thứ nhất, tập tin màu sắc cần được in từ máy in để sử dụng cho việc in logo của công ty. Tất cả các điều kiện để tạo bản in cuối cùng phải được giữ không đổi. Ví dụ: cài đặt máy in, cài đặt trình điều khiển, phương tiện, v.v ... sẽ không thay đổi khi màu sắc mục tiêu đã được chọn từ mẫu mẫu màu in. Trong trường hợp này, các biểu tượng của công ty đang được in trên thẻ truyền thông doanh nghiệp. Do đó, phương tiện thẻ kinh doanh phù hợp nên được sử dụng để in mẫu màu mẫu và người dùng nên chọn màu sắc của công ty chính xác từ này. Như bạn biết, việc thay đổi phương tiện truyền thông trong suốt quá trình chọn màu mục tiêu từ mẫu màu in mẫu sẽ giới thiệu các lỗi có thể xảy ra cho quá trình này (lý do: các loại phương tiện truyền thông khác nhau sẽ ảnh hưởng độc lập tới sự xuất hiện trực quan của màu sắc - xem bài viết Kiến thức với tài liệu tham khảo: PM03-6-UBGB).

Sơ đồ 2 (bên dưới) chứa các chiết xuất từ ​​3 trang của bản in màu. Logo của công ty chứa các màu chủ của logo công ty người sử dụng. Đây là những màu mục tiêu mà người dùng đang cố gắng kết hợp bằng cách sử dụng máy in mạng màu của Oki và phương tiện truyền thông thẻ kinh doanh.

Người dùng đã xác định được 3 màu của biểu trưng công ty của họ từ tập tin mẫu màu in. Những màu mục tiêu này có liên quan đến các giá trị RGB. Người sử dụng phải sửa đổi các tập tin gốc (có chứa logo của công ty) đến các giá trị RGB của 3 màu có đường biên màu đen như thể hiện trong sơ đồ 2.

Image
Sơ đồ 2: Màu sắc phụ thuộc vào thiết bị phù hợp với màu đã in với màu mục tiêu của logo công ty.
Từ sơ đồ 2 (ở trên), có thể thấy rằng người dùng đã xác định được các màu RGB sau đây từ tập tin Swatch Colorđược in. Sơ đồ 3 (dưới đây) liệt kê các màu mục tiêu được in trên thiết bị phụ thuộc vào phương tiện thẻ kinh doanh như được xác định bởi người dùng. Tóm lại, đây là những kết hợp gần nhất của người dùng với màu sắc mục tiêu được sử dụng trong bản chính của logo công ty.Image
Sơ đồ 3: Màu mục tiêu phụ thuộc vào thiết bị
 

Cần lưu ý rằng màu sắc đã xác định ở trên có thể có các giá trị RGB khác nhau nếu khách hàng in tệp màu thu thập sau X ngày (hoặc tuần) đã qua. Điều này là do thay đổi đặc điểm máy in (hoặc môi trường in). Do đó, các màu mục tiêu của biểu trưng công ty này vẫn có thể nhận dạng được từ tệp màu được in màu. Tuy nhiên, các giá trị RGB có thể khác nhau sau một khoảng thời gian đã trôi qua.

Khi các giá trị RGB đã được xác định (như sơ đồ 3), người dùng phải thay đổi tệp tin nguồn (có chứa biểu trưng công ty) sang các giá trị RGB này. Tệp nguồn đã sửa đổi có thể xuất hiện khác (khi được xem trên màn hình) nhưng tệp được in sẽ có màu phù hợp với thiết bị phù hợp với yêu cầu của người dùng.

Tệp nguồn có thể được thay đổi như thể hiện trong sơ đồ 4 (bên dưới). Cửa sổ "Màu sắc" (được hiển thị bên dưới) có thể được chọn từ thẻ "Màu và đường kẻ" của cửa sổ "Định dạng Đối tượng" sẵn có trong MS Word.

Image


Sơ đồ 4: Thay đổi tệp nguồn thành giá trị RGB trong Mẫu Swatch Color

Từ sơ đồ 4 (ở trên) có thể thấy rằng người dùng đang thay đổi giá trị RGB của một màu sắc được sử dụng trong tệp nguồn giống với giá trị RGB được xác định là màu mục tiêu từ mẫu mẫu màu in. Trong trường hợp này, tất cả 3 màu được sử dụng trong tệp nguồn (có chứa biểu trưng công ty này) phải được thay đổi thành các giá trị RGB được xác định bởi người dùng từ mẫu mẫu màu in.

Cuối cùng, sau khi tất cả các giá trị RGB trong tệp nguồn đã được thay đổi thì danh thiếp đã in sẽ phù hợp hơn với màu chủ của logo1. Nếu người dùng muốn thậm chí chính xác hơn trong việc kết hợp màu sắc mục tiêu của logo công ty này thì nên sử dụng tập tin màu lục 12 trang. Như có thể nhìn thấy từ sơ đồ 5 (bên dưới), có rất nhiều màu trung gian có sẵn bên trong tập tin màu mẫu 12 trang2. Do đó, nếu người dùng không thể xác định màu mục tiêu của họ từ tập tin mẫu màu 3 trang thì có thể cần phải in tệp tin 12 trang.

Image

Sơ đồ 5: Trích xuất từ ​​trang đầu tiên của tệp Swatch Color 12 trang.

Lưu ý 1: Cần lưu ý rằng một số người dùng có thể không đồng ý rằng màu phù hợp với thiết bị phù hợp với bản in là một biểu diễn chính xác các màu mục tiêu có trong bản chính của logo công ty. Lý do của việc này là người dùng khác nhau có thể chọn các giá trị RGB khác nhau từ tệp Swatch Color như thể hiện đúng màu sắc mục tiêu có trong biểu trưng công ty.
Chú ý 2: So sánh hàng thứ hai của ngói màu trong sơ đồ 1 với hàng thứ hai của ngói màu trong sơ đồ 5. Có thể thấy rằng hàng thứ hai của sơ đồ 5 có xu hướng màu đỏ so với hàng thứ hai của sơ đồ 1 ít hơn Thiên về màu đỏ. Các ngói màu của sơ đồ 1 khác với các bước lớn trong suốt khoảng thời gian màu của máy in. Tuy nhiên, các gạch màu của sơ đồ 2 khác nhau trong các bước nhỏ hơn nhiều trong suốt phạm vi màu của máy in. Tóm lại, trang đầu tiên của mẫu thử mẫu 3 trang có 56 ô màu và thay đổi từ màu đỏ sang màu xanh lam theo hướng của trang. Tuy nhiên, trang đầu tiên của mẫu thử mẫu 12 trang cũng có 56 màu gạch và thay đổi từ màu đỏ sang màu đỏ thẫm trong suốt quá trình của trang. Gạch màu hiệu ứng màu lam không xuất hiện trên tập tin mẫu màu 12 trang cho đến trang 3 của 12. Có nhiều giá trị RGB trung gian chứa trong tệp Swatch Color 12 trang không có sẵn trong tệp Swatch Color trang ba.

Các dòng máy in hỗ trợ tiện ích Color Swatch Utility :

Đa số các dòng máy in màu, máy in đa chứcnăng màu của OKI điều tích hợp sẵn tiện ích Color Swatch Utility như các dòng máy in OKI dưới đây : 

C301; C310; C3100; C312; C3200; C321; C330; C3300; C331; C332; C3400; C3450; C3520 MFP; C3530 MFP; C3600; C510; C511; C5200; C530; C5300; C531; C532; C5400; C542; C5500; C5510 MFP; C5550 MFP; C5600; C5650; C5700; C5750; C5800; C5800L; C5850; C5900; C5950; C6000; C6050; C610; C6100; C610DM; C610DN2; C612; C6150; C710; C711; C711DM; C712; C7300; C7350; C7550; C801; C810; C811; C813; C821; C822; C823; C830; C831; C831DM; C833; C841; C843; C8600; C8650; C8800; C8800-P; C910; C910DM; C911; C9150; C930; C9300; C931; C941; C942; C9500; C9600; C9650; C9655; C9800; C9800GA; C9800GA MFP; C9850; C9850 MFP; CX2032 MFP; CX2033 MFP; CX2033 MFP+; CX2633 MFP; CX2731 MFP; CX3641 MFP; ES1624; ES2032; ES2032 MFP; ES2632a3; ES2632a4; ES3032a4; ES3451 MFP; ES3452 MFP; ES3640 MFP; ES3640Pro MFP; ES3640a3; ES3640pro; ES5430; ES5431; ES5432; ES5442; ES5460 MFP; ES5461 MFP; ES5462 MFP; ES5463 MFP; ES5473 MFP; ES6405; ES6410; ES6410DM; ES6412; ES7411; ES7411DM; ES7412; ES8140; ES8430; ES8431; ES8431DM; ES8433; ES8441; ES8443; ES8451 MFP; ES8453 MFP; ES8460 MFP; ES8461 MFP; ES8461+ MFP; ES8462 MFP; ES8463 MFP; ES8473 MFP; ES8483 MFP; ES9130; ES9410; ES9410DM; ES9411; ES9431; ES9541; ES9542; MC332; MC342; MC350; MC351; MC352; MC360; MC361; MC362; MC363; MC560; MC560+; MC561; MC562; MC563; MC573; MC843; MC851; MC851+; MC852; MC853; MC860; MC861; MC861+; MC862; MC863; MC873; MC883; ML3100; ML5100; ML5200; ML5300; ML5400; ML7300; ML7300PS; ML910PS; ML9300; ML9300PS; ML9500PS; ML9600PS; MLPro930; MLPro9800PS-E; MLPro9800PS-S; MLPro9800PS-X; MPS2731mc; Pro9431; Pro9541; Pro9542; WEB61; pro510DW; pro900DP; pro905DP; pro910; pro930

Tương thích với hệ điều hành : Phần mềm tiện ích Color Swwatch Utility tương thích hầu hết các hệ điều hành của Windows như :  Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Download phần mềm Color Swatch Utility

Bạn có thể download phần mềm Color Swatch Utility tại đây : http://www.oki.com/eu/printing/download/CSU_030001_0_88593.exe